ASDEP atamaları, Öğretmen ve Sağlıkçı Alımları TBMM’de Konuşuldu

17 Şubat’taki Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71'inci Birleşiminde personel atamalarına dair bazı konuşmalar da yapıldı. ASDEP atamaları, öğretmen ve sağlıkçı alımlarına dair mağduriyetler ortaya kondu.

KPSS 19.02.2017, 22:24 19.02.2017, 23:27
ASDEP atamaları, Öğretmen ve Sağlıkçı Alımları TBMM’de Konuşuldu

HÜSEYİN ÇAMAK (Mersin) - İktidarın sosyal hizmete dair politikaları nedeniyle, bir bilim olan sosyal hizmet, son on dört yılda maalesef salt bir hayırseverlik uğraşına indirgenmiştir. Bu nedenle, âdeta bir zekât memurluğuna dönüştürülen sosyal hizmet kadrolarının atamaları liyakate bakılmadan, yerlerine farklı branşlardan kişilerin atanmasıyla gerçekleşmektedir. Oysa klinik bir alan olan sosyal hizmet eğitiminin önemli bir kısmı çeşitli stajlardan oluşan zorunlu uygulamalı derslerle, yerini asla başka bir branşın dolduramayacağı bir yetkinlikle gerçekleşmektedir. Şu an binlerce işsiz sosyal hizmet mezununun gözü Aile Destek Projesi kapsamındaki ASDEP atamalarında. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hakkaniyetli davranıp sosyal çalışmacılara hak ettikleri kadroları vermeleri bir haksızlığı gidermiş olacaktır.

ERHAN USTA (Samsun) - Sayın Başkan, konuşmalarımızda sık sık gündeme getiriyoruz. Ülkemizdeki en önemli sorunlardan bir tanesi eğitim-istihdam planlamasının maalesef ülkemizde olmaması. Hatta yeni kurulan üniversitelerle bu zaten olmayan planlama tamamen altüst oldu. İşte, zaman zaman konuşuyoruz, "450 bin atanamayan öğretmenimiz var." diyoruz -bunlar iş bekliyorlar, başka iş de yapamıyorlar- veya belli bölümlerden yakında hiçbir atama olmayacak diye kurumlardan açıklamalar geliyor ama orada okuyan öğrenciler var.

Bugün de bizi, grubumuzu sağlıkta atanamayan yardımcı personel ziyaret etti. Yaklaşık 400 bin bu şekilde personel var. Yani biz bu çocukları bir şekilde ya meslek yüksekokulundan ya lisanstan ya lise seviyesinden "sağlıkçı" olarak mezun etmişiz ancak bunlara hiçbir şekilde iş verme imkânı yok. Ekonominin iyi gitmemesi bir yandan, bir yandan da sistemsizlik… Esas problem o tabii, Hükûmetin yapması gereken şey. Niye? Çünkü bir yerde… İşte 36 tane branş var burada. Bu branştan birisinin çalışması gerekirken, "sertifika" adı altında uydurma yöntemlerle mesela insanlar çalıştırılıyor ama o branşın mezunu iş bulamıyor. Yönetimden kaynaklanan bu tür sorunlar nedeniyle de bir mağduriyet var.

CHP GRUBU ADINA ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) -İŞKUR'a iş aradığı için başvuran üniversite mezunu sayısı 509.536'ya yükselmiş. Sayın bakandan yazılı aldığım bu yanıtta da altı ayda üniversite mezunlarından 72 bin kişi daha işsiz kalmış. İş umudu olmadığı için başvurmayanlar ile üniversite mezunu 1 milyona yakın kişi de işsiz durumda. Taşeron işçilere verilen kadro sözü ne yazık ki "Üç ayda gerçekleşecek." denirken bir yılda gerçekleşmedi. Onların beklentisi sürerken Sayın Bakan bu yıl için de "Olmayacak." dedi. Acaba hangi yıl içinde olacak? Taşeron işçiler de bunu merakla bekliyorlar.

Atanamayan öğretmenler hâlen sorun. 20 bin kişiye şubatta öğretmenlik için atama yapılacağı belirtildi ama 60 bin öğretmen açığı karşılığında 100 bin öğretmen alımı yapılabileceği hâlde Millî Eğitim Bakanlığının bu yönde bir çalışması da yok.

Atama bekleyen sağlıkçılar dernek kurdu. 300 bin atanamayan sağlıkçının 60 binine bu yıl için "Sizi alacağız." denmiş, sağlıkçılar hastanelerde işbaşı yapmak için umutla bekliyor. Umarım, dilerim ki bunlar da taşeronun durumuna dönmez.
 
Sanat tarihi eğitim alanlarının platformu ziyaretime geldi. Öyle bir ülke olduk ki iş arayanlar artık ya platform oluşturuyor ya da dernekler kuruyor. Bu bağlamda sanat tarihi mezunları vakıf ve kültür üzerinde onlarca eser yok olurken kendilerine yeterince iş olanağı yaratılmadığını belirtiyorlar. Ayrıca, kendilerinin vermesi gerektiği eğitimle ilgili farklı branşlardan eğitim verdirildiği ya da iş yerlerine alınarak olanaklarının önünün kesildiğini belirtiyorlar. Maliye Bakanı, Adalet Bakanı açıklamalar yapıyor, alımlardan söz ediyor, insanların umutlarıyla oynanıyor, ne yazık ki hiçbiri de gerçekleşmiyor ya da çok cüzi miktarda alımlar yapılıyor.

KAMUPERSONELİ.NET - ÖZEL HABER

Yorumlar (0)