Asya Hun Devletinin Hükümdarı KPSS Sorusu Oldu!

20 Kasım 2016 saat 10.00 itibariyle başlatılan KPSS Ortaöğretim/Lise sınavında adaylara Asya Hun Devletinde hükümdarlık yapmayan seçeneği bulmaları istendi. Adaylar KPSS Ortaöğretim/Lise sınavında Asya Hun Devletine hükümdarlık yapmayan ismi bulmakta zorlandılar. İşte Asya Hun Devletinin hükümdarları...

KPSS 21.11.2016, 10:28 21.11.2016, 10:44
Asya Hun Devletinin Hükümdarı KPSS Sorusu Oldu!
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim/Lise düzeyi için 20 Kasım 2016 Pazar günü saat 10.00 itibariyle başladı ve 120 dakikalık bir sürenin ardından 12.00 itibariyle tamamlandı. 120 dakikalık zaman diliminde adaylara 120 soru yöneltildi ve bu sorular, Türkçe, Tarih, Matematik, Coğrafya, Vatandaşık ve Güncel bilgiler gibi dersler üzerinden oluşturuldu.

Gerçekleştirilen sınavda adaylara yöneltilen bazı sorular son derece kolay olmasına rağmen, detayları nedeniyle epey vakit aldı. Vakit harcamak istemeyen adaylar, bu soruları cevapsız bırakırlarken; bazı adaylar işin içinden çıkamadı ve dakikalarını harcadılar. 

Uygulanan sınavda bu tarzda bazı sorulara rastlandı ancak, soru ve cevapların tamamı da ÖSYM tarafından 1 saatlik bir zaman dilimi geçmişken yayımlandı. Adaylara yöneltilen sorular arasından dikkat çeken bir diğer soru da Asya Hun Devletinde hükümdarlık yapmayan ismin bulunmasını isteyen bir soruydu. Adayların bazıları bu soruyu yanıtsız bıraktılar. Kısaca Asya Hun Devletinin Hükümdarlarını listeleyecek olursak:

Çin kaynaklarına dayanılarak MÖ 1760'dan itibaren varlıklarına ilişkin teoriler[2] bulunsa da ilk devletlerini MÖ 1200[2][3][4] civarında kuran İç Moğolistan merkezli coğrafyada yaşamış eski Türkçede Kun, Çince Hiung-nu, batı dillerinde Hun adıyla geçen Türk devleti.[5][6][7] Hun İmparatorluğu'nu Türk boyları kurmuş, yönetmiş; Türk kültürü devlete şeklini vermiştir.[8]

Hiung-nu adının o zamana göre eski Çince'de karşılığı olan H'yenyun adına ilk olarak MÖ 822 yılında yazılmış "Şarkı Kitapları"nın birinde yer alan bir şiirde rastlanır[2]. Hiung-nu adına daha sonra MÖ 318 yılında Çin ile yapılan Kuzey Şansi Savaşı'nda ve bunun sonucunda yapılan anlaşmada rastlanmaktadır. Hunlar günümüzün Moğolistan bölgesinde; Çin'in kuzeybatısında yaşamlarını sürdürmekteydiler. Bilinen ilk imparatorları Teoman'dır.En büyük imparatorları ise, Şanyu (Chan-Yü:Büyük İmparator) lakaplı Mete (Motun)'dir.

Çinliler önüne geçemedikleri Hun'ların saldırılarının ardından MÖ 214 yılında Çin Seddi'ni inşa etmek zorunda kalmıştır. Bu yapı günümüzde halen bir dünya harikası olarak kabul edilmektedir. Ming Hanedanı döneminde de yenilenen büyük duvarın birçok kısmı sağlamlığı ile günümüzde hala ayakta kalmıştır.

Doğu Hiung-nular en parlak dönemini Mete zamanında yaşamıştır.

Kuruluşu hakkında kesin bilgiler yoktur. MÖ 220 yılında Teoman tarafından kurulduğu kabul edilir. Teoman'dan sonra devleti büyük bir imparatorluk haline getiren Mete'dir. Mete, İpek Yolu'na egemen olmak için Çin ile savaşmıştır. MÖ 200 yıllarında Çin'i yenilgiye uğratarak vergiye bağlamıştır. MÖ 187 yılında başında Ka-o-ti'nin bulunduğu Çin İmparatorluk Ordusu'nu, Pa-i-Teng Seferi'nde on tümenden oluşan (yüz bin kişiye tekabül eder) disiplinli ve düzenli ordusuyla yenilgiye uğratmıştır. Bu Çin ordusunun sayısının bazı kaynaklarda iki yüz bin bazı kaynaklarda ise otuz beş tümen yani üç yüz elli bin olduğu yazmaktadır. Mete devrinde Sibirya, Çin Denizi, Japon Denizi ve Hazar Denizi arasında kalan tüm topraklara hakim olunmuştur.

Mete'nin Çin'i topraklarına bağlamayıp, vergi almak suretiyle yönetmesi sebebi, Çin yerleşik hayatı ve siyasi etkisinden uzak durma olarak yorumlanır. Bunun yanında Çin'in kalabalık nüfusu altında Hunluk özelliklerini kaybetmek istememiştir.

İfadelerinde görünen bilgiler elde edilmektedir. Adaylar, bu bilgiler ışığında doğru cevabı bulabileceklerken; şıklar üzerinden fikir yürütmeye çalışan birçok aday, yanlış cevap işaretlemiştir. Eğer sizde tüm personel alımları ve sınav sonuçları hakkında ilk haberdar olmak isterseniz mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

Kamupersoneli.net | ANKARA
Yorumlar (0)