KPSS Atamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı ! Bir Unvan İçin Daha Sözlü Sınav Getirildi

Kamu Görevlerine İlk Defe Atanacaklar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bu yönetmelik kapsamında bir unvan için daha sözlü sınav getirildi. Buna göre Türkiye Adalet Akademisinde, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına alım yapılırken, KPSS'ye ek olarak sözlü sınav yapılacak.

KPSS 04.10.2019, 14:23
KPSS Atamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı ! Bir Unvan İçin Daha Sözlü Sınav Getirildi

Kamu Görevlerine İlk Defe Atanacaklar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklik Türkiye Adalet Akademisinin koruma ve güvenlik görevlisi kadrolanna yapılacak atamaları kapsayacaktır.

İŞTE SÖZ KONUSU MADDE

Konu ile ilgili olarak söz konusu yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"Ek Madde 9- Türkiye Adalet Akademisinin koruma ve güvenlik görevlisi kadrolanna, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre, 10/7/2003 tarihli 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanmak suretiyle, Akademi tarafından atama yapılır."

Türkiye Adalet Akademisi, koruma ve güvenlik görevlisi alırken, KPSS B grubu puan sırasını esas alınarak, en yüksek puanlı 3 katı aday sözlü veya uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Yorumlar (0)