10 Aralık 2016 Cumartesi 09:43
KPSS Sonuçları Açıklandı - KPSS 2016/2 Tercihleri Öncesinde Rehberlik ve Bilgilendirme

  ÖSYM Başkanlığı tarafından 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında tercihleri alınacak olan KPSS 2016/2 Yerleştirmeleri öncesinde , 2016 KPSS ye giren yaklaşık 6 milyon adayı ilgilendiren önemli bilgileri ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan sıkça sorulan soruları sizler için biraraya getirdik.

KPSS 2016/2 Tercihlerinde , 2016 KPSS'ye giren Lisans , Önlisans ve Lise adayları tercihte bulunabilecektir. 2016 KPSS Sonuçlarına göre olacak ilk merkezi yerleştirmedir. ÖSYM tarafından 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında adaylar internet üzerinden 30 adet olmak üzere tercih alınacaktır. 

KPSS Tercihleri Öncesinde Sizleri Avantajlı Kılacak Belge ve Sertifikalar haberi için Tıklayınız

KPSS Merkezi Yerleştirme ve Atama Süreci Nasıl İşliyor? haberi için Tıklayınız


KPSS 2016/2 Tercihleri Öncesinde Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

1. … bölümü mezunuyum. Memur olarak atanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir? —

*Öncelikle ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na en üst öğrenim düzeyiniz itibariyle katılmanız ve buradan elde edeceğiniz puanlar ile A grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarını, B grubu kadro veya pozisyonlar için de ÖSYM ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ilanları takip etmeniz gerekmektedir.

2. Devlet Personel Başkanlığıkamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atama yapar mı?

*—Devlet Personel Başkanlığının kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro veya pozisyonlarına doğrudan atama yapması söz konusu değildir. 

3. Memuriyete girişte yaş sınırı var mı?

*—Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. (B) grubu kadrolar için üst yaş sınırı yoktur; (A) grubu kadrolar için de sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.  

4. Son sınıf öğrencileri de sınava girebilir mi? —

*Sınav sonuçlarının geçerli olduğu iki yıl süresince, mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS sınavına girebilirler. 

5. Tercih edeceğim kadro ve pozisyonlar için istenilen belgelere ne zaman sahip olmalıyım? —

*Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi olan 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. 

6. İki öğrenim düzeyinden de mezuniyetim var. Hangi düzeyden sınava katılabilirim? —

*Adaylar en üst öğrenim düzeylerinden sınava girebilirler. KPSS, objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zorunluluktur. —Lisans düzeyinde yapılacak KPSS’nin son başvuru tarihi itibariyle lisans mezunu olan adaylar, artık ortaöğrenim/önlisans düzeyinden sınava giremezler. 

7. Aynı öğrenim düzeyinde iki diplomam var. ÖSYM’de kayıtlı diplomamı nasıl değiştirebilirim? 

*—Adayların aynı öğrenim düzeyinden birden fazla diploması olması halinde, www.kamupersoneli.net olarak önerimiz ÖSYM’ye dilekçe vererek ÖSYM’de kayıtlı bulunan diplomalarını değiştirebilirler. 

8. Aynı puanın yalnızca bir yerleştirme için kullanılabilmesi ne demektir?

*—(B) grubu kadrolar için esas alınan KPSS puanıyla (lisans için KPSSP3, önlisans için KPSSP93 ve ortaöğretim için KPSSP94) ÖSYM tarafından DPB adına yapılan merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunan ve herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirmesi yapılan adaylar, ataması yapılmasa dahi aynı puanla diğer merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz. Ancak, (A) grubu kadrolar ile kurumsal yerleştirmelerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. 

9. Merkezi yerleştirme işlemleri sonucu bir kuruma yerleştim. Ne yapmam gerekiyor? 

*—Yerleştirmenizin yapıldığı idare ile irtibata geçmeniz ve istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir. 

10. Yerleştirildiğim kuruma … nedeniyle gitmek istemiyorum / gidemeyeceğim. Ne yapmalıyım? —

* Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız. —Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise; a) Atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz. b) Atama işlemlerinizin yapılması halinde ise göreve başlamamanız halinde çekilmiş sayılacağınız için 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile başlayamazsınız.

 11. Memur olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım? 

* —Yerleştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır. Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir. Süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz. Eğer bir sözleşmeli pozisyona(399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz. 

12. Sözleşmeli (399 sayılıKHK ya tabi) personel olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım? 


* —Atamanız yapıldığı takdirde istifa edip diğer göreve beklemeksizin başlayabilirsiniz. 

13. Askerlik görevimi yerine getirirken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım? 

* —Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de “askerde olduğunuzu ve … tarihinde terhis olacağınızı” belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır. 

14. Bakaya kaldım, merkezi yerleştirme işlemlerine katılabilir miyim? 

* Katılmam halinde kuruma atamam yapılır mı? —Bakaya durumunda olanların resmi ve özel hizmete alınması Askeri Ceza Kanununa göre suç olduğundan, adayların merkezi yerleştirme kapsamında tercih yapmaması gerekmekte olup, kamu kurumlarına yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır. 

15. Nitelik Kod Kılavuzunun yasal dayanağı nedir? —

* Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin “Atama yapılacak kadroların belirlenmesi” başlıklı 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik‐Kod Kılavuzu'nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmektedir. 
 

16. KPSS Yerleştirme Kılavuzundaki kadro ve pozisyonlar için kullanılan kodları kim belirliyor?

* —KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile Başkanlığımızca onaylanan Nitelik‐Kod Kılavuzu’nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmektedir. 

17. Neden … bölümünden hiç alım yapılmıyor / az alım yapılıyor?

* —Kadro ve pozisyonların öğrenim durumlarına göre dağılımı ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. 

18. … bölümüyle aynı dersleri aldım / … bölümünden daha kapsamlı bir bölümden mezun oldum. Bizim bölüm için neden farklı bir kod kullanılıyor?

* —Ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmekte ve bu çalışmalarda alınan kararlarla Nitelik Kod Kılavuzu güncellenmektedir. 

19. KPSS’den yüksek puan aldım. Başka adaylar çok daha düşük puanlarla yerleştirilirken ben niye yerleşemiyorum?

* —KPSS yerleştirmeleri adayın tercihleri, puanı ve öğrenim durumu dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu kadro veya pozisyona yapılan yerleştirme neticesinde taban ve tavan puan ÖSYM tarafından açıklanmaktadır. 

20. “MEB’den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak” koşulunu taşıyor muyum? 

* —Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir. 

21. “Bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak” özel koşulunu, üniversite öğrenimim sırasında aldığım bilgisayarlımuhasebe dersi ile taşıyabilir miyim? 

* —Onaylı transkriptiniz ile bu durumu belgelemeniz halinde mümkündür. 

22. Bir kamu kurumunda aday memur olarak çalışıyorum. KPSS puanıile yerleşerek başka bir kuruma geçebilir miyim? —

* Aday memur olarak çalışan kişilerin, KPSS puanı ile başka bir kamu kurumuna yerleştirilmesi durumunda, görev yapmakta olduğu kurumun muvafakati ile yerleştirildiği kuruma geçiş yapabilmesi mümkündür. 
 

23. Tercihlerde, öğretmen atamalarında olduğu gibi “beni herhangi bir yere yerleştir” seçeneği var mıdır?

* —Merkezi yerleştirme işlemlerinde, öğretmen atamalarında bulunan “beni herhangi bir yere yerleştir” seçeneği bulunmamaktadır. 24. Merkezi yerleştirme işlemi sonucunda boşkalan kadrolara ek yerleştirme olacak mı?

* —Merkezi yerleştirme takvimi her yıl Ocak ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilmektedir. İlan edilen yerleştirme takvimi dışında ek yerleştirme adı altında herhangi bir yerleştirme yapılmamaktadır. 

—25. Lisans öğrenimimi yarıda keserek önlisans diploması aldım. Hangi kadroları tercih edebilirim? —

* Lisans öğrenimini yarıda keserek önlisans diploması alanadaylar, Yükseköğretim Kurulu kararı gereğince, yalnızca3001 “Herhangi bir önlisans programından mezun olmak”nitelik kodu aranılan kadroları tercih edebilirler.


 

Son Güncelleme: 01.02.2019 18:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hemsire 2016-12-10 10:42:23

Ortaöğretim hemsirelik mezunuyum. Tercih yaparken hemsireligin yaninda sağlık memurlugu icin de tercih yapabilir miyim

Avatar
Emine İlay 2016-12-10 19:24:06

Önlisans kooperatifçilik bölümü mezunuyum Tercih yapmak istiyorum ama boş kadroları gösteren tabloları bulamadim

Avatar
ŞEHRİBAN 2016-12-11 01:58:11

AÇIKÖĞRETİM DÜZ LİSE MEVZUNUYUM KPSS DEN 66 PUAN ALDIM HERHANGİ BİR BÖLÜMDEN MEZUN DEĞİLİM NE YAPMALIYIM TERCİHLERDE

Avatar
Fatma 2016-12-11 17:41:17

Ticaret meslek lisesi muhasebe bölümü mezunuyum 65 puan aldım atamalarda şansım olurmu acaba

Avatar
ada 2016-12-14 09:07:51

Daha liseyi bitirmedim anadolu lisesinde son sınıfım hangi bölümleri tercih ederim lise bitmedi sorun olurmu

Avatar
Gökhan ayal 2016-12-14 13:43:52

Meslek lisesi motor bölümü mezunu yum oto elektrik elektro mekanikeri yım artı 2009 da hidrolik pnömatik otomasyon eğitimi sertifika si aldim bunuda Ankara da dsi nin genel binasında baş bakan ve bakanların katılımıyla büyük bir konferansla aldık kpss puanim 61 şansımız nekadar acaba

Avatar
dilek 2016-12-15 13:30:41

Mrb.ben önlisans tekstil programı mezunyum daha önce ki kpss ye de girdim önlisans mezunu olarak busene yine başvurumu ösym merkezinden yaptırdım fakat okulum ve bölümümle ilgili yanlış girilmiş sisteme mehmet akif ersoy hikmet tolunay myo mezunuyum tekstil fakat yine mehmet akif ersoy emin gülmezmyo mıda tasarımı diye girilmiş ve ben bunu değiştiremiyorum şuan napabilirim 71 puan aldım sınavdan tercihlerde sorun çıksın istemiyorum yardımcı olabılırmısınız