Tarım Bakanlığı'na 20 bin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 2 bin atama teklifi kabul edilmedi

Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Görüşülmekte olan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında , Tarım Bakanlığına 20 bin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 2 bin atama teklifi oybirliği ile reddedildi.

KPSS 02.12.2016, 12:54 01.02.2019, 18:09
Tarım Bakanlığı'na 20 bin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 2 bin atama teklifi kabul edilmedi

 Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Görüşülmekte olan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 4’üncü maddesine bağlı (İ) işaretli cetvelin (II) numaralı bölümünün “Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırları” başlıklı sütununun ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. Musa Çam (İzmir) Utku Çakırözer (Eskişehir) Kadim Durmaz (Tokat) Bihlun Tamaylıgil (İstanbul)

“Ayrıca 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolog ve sanat tarihçisi kadrolarına 2.000, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 20.000 kadro tahsis edilmek üzere yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 22.000 adettir.”

BAŞKAN – Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Çam…

MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Bakan, bu bütçe görüşmeleri süreci içerisinde bütün bakanlıklarda görev yapan veyahut da görev yapmak isteyen birçok üniversite mezunu bize ve AKP milletvekilleri dâhil olmak üzere gerek telefon mesajı gerekse mail ortamında binler ce geliyor. Dün mesela Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bütçesini görüşüyorduk, yüzlerce, binlerce ziraat mezunu, veteriner ve gıda mühendisi bizleri mesaj bombardımanına tabi tuttu. Bu insanlar okullarını bitiriyor, dört yıllık, beş yıllık fakültelerden mezun oluyorlar, piyasada iş bulamıyorlar ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kadro açmasını talep ediyorlar. Dün Bakana da söyledik, Maliye Bakanlığı bize bütçe ayırırsa biz de kadro tahsis ederiz, bu konuda ihtiyaçlarımız da var diyor. Dolayısıyla, işin patronu sizsiniz, özellikle Millî Eğitim ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dâhil olmak üzere, Kültür Bakanlığı dâhil olmak üzere, arkeologlar dâhil olmak üzere; onların önümüzdeki dönemlerde kadro ihdaslarına ihtiyaçları var. Maliye Bakanı olarak bu konuda çok pinti davranmayın, biraz daha cömert davranın, eli açık davranın; bu kadroları ihdas edin diyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Sayın Bakanın katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Tercihler ve Atamalarla ilgili anlık bildirim almak istiyorsanız , kamupersoneli.net mobil uygulamasını indiriniz.
 

Yorumlar (1)
Kuvay ı Milliye 3 yıl önce
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı boş kadrolarına alım yapmalıdır.Veteriner hekim,Veteriner sağlık teknisyenleri ve Veteriner sağlık teknikerlerini istihdam etmelidir.Tarım,gıda ve hayvancılık alanında okuyan bizler(mühendis,teknisyen,tekniker vs.)özel sektörde geniş bir istihdam alanına sahip değiliz.Bu açıdan kamuda çalışmamız gerekmektedir.Tabi ki de bakanlık gereksiz israflardan sakınmalıdır ancak boş kadrolara da alım yapmalıdır.Veteriner sağlık teknisyeni kadrolarının doluluk oranları çok düşüktür.Bu yüzden alım yapılmalıdır.Ayrıca bazı şeyler artık düzenlenmelidir.Alım olmayacaksa boşuna lise,(tarım lisesi)üniversite(veteriner,ziraat,gıda) bölümleri açılmamalı veya öğrenci alınmamalıdır.Bu alanda istihdam sorununun çözülmesini istiyoruz