MEB Norm Kadro Yönetmeliği Değişti !

Milli Eğitim Bakanlığı, norm kadro yönetmeliğindeki bazı maddelerde değişiklik yaptı. İlgili yönetmelik değişikliği 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Detaylar...

MEB Personeli 25.11.2016, 09:48 01.02.2019, 16:50
MEB Norm Kadro Yönetmeliği Değişti !

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olanların, norm kadrolarına ilişkin yönetmelik değişikliği, 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik değişikliğine göre;

* Proje okullarının tanımı değişti
* Yatılı kurumlara müdür başyardımcısı için norm kadro verilebilecek
* Bakanlık norm kadro sayılarını Ekim ayında belirleyecek. İsterse bu ay dışında da norm kadro sayısı belirleme işlemi yapılabilecek. 

"Karar Sayısı : 2016/9488

Ekli "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolanna İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 6/10/2016 tarihli ve 10879746 sayılı yazısı üzerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


 

Yorumlar (0)