banner731

Adalet Bakanlığı Memur Sınavı, Atama ve Nakil Yönetmeliği Değişti

Adalet Bakanlığı Memur Sınavı, Atama ve Nakil Yönetmeliği, 22 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle değişti.

Memurlar 22.09.2016, 01:16 22.09.2016, 01:22
Adalet Bakanlığı Memur Sınavı, Atama ve Nakil Yönetmeliği Değişti
Adalet Bakanlığı Memur Sınavı, Atama ve Nakil Yönetmeliği, 22 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle değişti. Yönetmelikte değiştirilen maddeler şu şekilde;

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bağlı Kuruluş kadroları ile zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği, mübaşir, şoför ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.
Bağlı Kuruluş kadroları ile mübaşir ve şoför kadroları için yapılacak sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday çağırılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.Kamupersoneli.net
Yorumlar (1)
ALPER TUNGA 3 yıl önce
hayret bu kez hiç bişi anlamadım tam anlayan varsa açıklayabilrmi