Tarım Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Memurlar 22.09.2016, 01:24 22.09.2016, 01:30
Tarım Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği maddeleri şu şekilde;

MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“2016 yılına ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 2016 yılı için uygulanmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.Kamupersoneli.net
Yorumlar (0)