Anne Babası Bakıma Muhtaç Olan Memura Tayin Müjdesi

Danıştay Başkanlığı kararı ile anne ve babası bakıma muhtaç olan memurlara tayin isteme hakkı verildi.

Memurlar 16.09.2017, 13:05 16.09.2017, 13:51
Anne Babası Bakıma Muhtaç Olan Memura Tayin Müjdesi

Danıştay, tayin isteyen memura müjdeli haberi verdi. Anne ve babası bakıma muhtaç olan memurların tayin isteyebileceğine karar verildi.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde memur olarak görev yapan bir kişi, anne ve babasının sağlık özrü sebebiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi emrine tayin edilmek üzere idareden muvafakat verilmesini talep etti.

İşlem İptali İçin Dava Açtı

Talep, Gümüşhane Üniversitesinden diğer kamu kurumlarına geçmek isteyen idari personel, usul ve esaslarda belirtilen şartları taşımadığı ve hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle reddedildi.

Talepte bulunan memur, işlemin iptali için Trabzon İdare Mahkemesi'ne davada bulundu. Trabzon İdare Mahkemesi ise davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu ile kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli şartlar gözetilerek, davacının kurumlar arası naklen atanmasına muvafakat verilmediği sonucuna vardı.

Trabzon İdare Mahkemesi, dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Dava Dosyası İkinci Kez Değerlendirildi

Bakıma muhtaç babasının tedavisi için tayin talebi reddedilen davacı memur, kararı temyiz etti. Dava dosyası Danıştay 2. Dairesi tarafından yeniden değerlendirildi.

Danıştay 2. Dairesi, emsal bir karara imza attı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabileceği hatırlatıldı. Danıştay kararında, davacının babası hakkında düzenlenen 7 Ağustos 2009 tarihli Tokat Devlet Hastanesi Baştabipliği Özürlü Sağlık Kurulu Raporu'nda kişinin yüzde 70 oranında özürlü olduğu belirtildi. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin raporunda hastanın nöroloji uzmanı olan herhangi bir yerde bakımının ve takibinin uygun olduğu; ancak, Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin raporunda ise kişinin başkasının güç ve yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Danıştay Kararı

Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen kararda; "Davacının annesi hakkında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nce düzenlenen raporda da kişide yaygın anksiyete bozukluğu ve hafif derecede demansiel bulgular tespit edildiği görülmektedir. Bu durumda; ilgili mevzuat ile dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu ile kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli şartlar gözetilerek, ilgilinin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi emrine naklen atanmasına muvafakat verilmediği belirtilmiştir.

Bununla birlikte; ilgili mevzuat gereğince davacının mevcut görev yerinin kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu anne ve babasının her ikisinin de bakıma muhtaç olmaları sebebiyle sağlık durumlarını tehlikeye düşüreceği dikkate alındığında, davalı idarece davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Davacının temyiz talebinin kabulüyle Trabzon İdare Mahkemesi'nce verilen kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)