Danıştay'dan Emsal Karar: Memur Mesai Saatlerinde Kapıyı Kilitleyemez

Danıştay Başkanlığı, odasının kapısını kilitleyen memurun ceza iptali için açtığı davada kararını verdi. İşte o karar...

Memurlar 04.10.2017, 10:08 04.10.2017, 11:05
Danıştay'dan Emsal Karar: Memur Mesai Saatlerinde Kapıyı Kilitleyemez

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanesinde diyetisyen olarak çalışan bir kişi, mesai saatleri içerisinde odasının kapısını kilitledi. Kapı kilitliyken gelip kapıyı çalan hastaya kapıyı açmadı.

İDARE OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Diyetsiyen, telefonlara da cevap vermedi ve hastane idaresi olaya müdahale etti. İdarenin müdahalesi ile kapının tekrar çalınması üzerine diyetisyen, kapıyı açıp hastayı içeri aldı. Söz konusu sağlık personeli hakkında idari soruşturma açılarak uyarı cezası verildi.

Hastane yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı diyetisyen, il disiplin kurulunca uyarı cezası aldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,' maddesi kapsamındaki fiili işlediği iddiasıyla uyarma cezası alan diyetisyen cezayı yargıya taşıdı.

CEZANIN İPTALİNİ İSTEDİ

Cezanın iptali için başvuran diyetisyene, Danıştay'dan: "Mesai saatinde memurun odasının kapısını kilitlemesi suçtur" kararı çıktı. Hizmet vermekle yükümlü bir kamu kurumunda çalışan memurun, kapısını kilitlemesinden ötürü aldığı idari ceza ve uyarı cezası onandı. İtirazı reddedilen diyetisyen, Danıştay kararını temyiz etti. 

Danıştay Tarafından Verilen Kararda Yer Alan İfadeler Şöyle:

 "Devlet hastanesinde diyetisyen olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-(f) maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazının reddine ilişkin İl Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılan davada gereği görüşüldü.

Davacının mesai saatleri içinde odasında olmasına rağmen oda kapısını kilitli tutarak gelen hastaya cevap vermediği ve daha sonra açılan telefon ve ikinci kez oda kapısının çalınması üzerine kapıyı açarak hastaya cevap verdiği, davacının fiilinin sübut bulduğu gerekçesiyle davanın reddi yolunda idare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)