banner731

10 Bakanlığa Ait Üst Düzey Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'de Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları yayımlandı.

MEVZUAT 14.06.2018, 08:26 14.06.2018, 08:52
10 Bakanlığa Ait Üst Düzey Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK’ın, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN’ın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ın, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN’ın, Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali HABERAL’ın, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şahin KARASAR’ın, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Oral ERDOĞAN’ın, TED Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Halise Belgin AYVAŞIK’ın, 2018/11550   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine İbrahim KALIN'ın atamasına yönelik Bakanlar Kurulu Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI TAM METNİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Tuba GÜNER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 (ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli;

1. Bölge Müdürlüğüne (İstanbul) Rüşdü AKDULUN'un,

2. Bölge Müdürlüğüne (Ankara) Kemal YILMAZ'ın,

3. Bölge Müdürlüğüne (İzmir) Hacer EKE'nin

4. Bölge Müdürlüğüne (Bursa) Yusuf TAŞKAN'ın,

5. Bölge Müdürlüğüne (Adana) Ecvet DOĞAN'ın,

6. Bölge Müdürlüğüne (Gaziantep) Nihal Seyyit MİÇİLLlOGLU'nun,

7. Bölge Müdürlüğüne (Diyarbakır) Mehmet YILKIRAN'ın,

8. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) Mustafa Seçkin BUZ'un,

9. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) Cevahir DİLAVER'in,

10. Bölge Müdürlüğüne (Trabzon) İhsan GÜMRÜKÇÜ'nün atanmaları 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

11- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mehmet KOÇYİĞİT'in atanması, 657 saydı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Adalet Bakanlığı

1- Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (39654) Alparslan TUFAN'ın,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (39674) Mehmet ÇAĞLAR'ın,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (39877) İbrahim BOZYEL'in,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (42018) Mehmet TETİK'in,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (42142) Abdulhalim SAĞLAM'ın,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (42151) Mehmet Zeki AYDIN'm,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (42536) İbrahim TAV'ın,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (95089) İbrahim ATAKUR'un,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (101681) Ramazan AKCAN'ın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğnce atanmaları uygun görülmüştür,

Avrupa Birliği Bakanlığı

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 4-3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Bilge ÖZTAŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

1- Açık bulunan İ inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Hizmet Sunumu Genel Müdürü Lütfi AYDİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Başbakanlık

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, Saim İLÇİOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 tlncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Başbakan Yardımcılığı

1. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine). Yusuf Rıza UZUNPOSTALCI'nın atanması, 4904 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

Çankırı Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Ali YARANBAŞI'nın, Erzincan Ticaret İl Müdürlüğüne Recai PALABIYIK'm, Erzurum Ticaretİl Müdürlüğüne Muhammet GÜNEŞ'in, Giresun'Ticaret İl Müdürlüğüne Ali YILDIRIM'ın, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğüne Veysi UZUNKAYA'nın, Mersin Ticaretİl Müdürlüğüne Hacı Akif YILDIZ'ın, Sivas Ticaret İl Müdürlüğüne Selim BAŞ'ın,

2. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Hülya ABDULA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli İsparta İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali GÖÇER'in atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Saltuk Buğra EKİNCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-ll ve 76 nci maddeleri ile 2451 saydı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Maliye Bakanlığı

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Mustafa ÇOLAK'm atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığından:

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Rize İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Ahmet Hamdi YILMAZ'ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Betül KUTLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kamupersoneli.net I ANKARA

Yorumlar (0)