10 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de kanunlar, milletlerarası andlaşmalar, cumhurbaşkanı kararları ile yönetmelikler, anayasa mahkemesi kararları, yargıtay kararları ve ilanlar yer aldı.

MEVZUAT 10.07.2019, 00:45
10 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

Kanunlar, Milletlerarası Andlaşmalar, Cumhurbaşkanı Kararları İle Yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi Kararları, Yargıtay Kararları Ve İlanlar 10 Temmuz 2019 tarihli olarak yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan tüm bilgiler alt ksıımda yer alan şekilde ifade edilmiştir.

İŞTE 10 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7181 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı Tahtında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Adına Avrupa Komisyonu Arasında

Düzenlenen ve 8 Mayıs 2017 Tarihinde Yürürlüğe Giren 2014-2020 Dönemine Ait Finansman Anlaşmasını Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1304)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Samsun İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1305)

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Yahya Kemal Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1306)

YÖNETMELİKLER

Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1303)

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 22/5/2019 Tarihli ve 2014/17354 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 22/5/2019 Tarihli ve 2017/29263 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 13. ve 20. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)