15 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

15 Haziran 2019 Tarihli ve 30802 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı, tebliğler, kurul kararı ve ilanlar yer aldı. Peki Resmi Gazete'de neler var?

MEVZUAT 15.06.2019, 10:05
15 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

15 HAZİRAN 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE NELER VAR?

15 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı ve Resmi Gazete içerisinde yer alan maddeler şu şekildedir;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148)

YÖNETMELİKLER

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1147)

Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ankara Üniversitesi Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/10)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/05/2019 Tarihli ve 8601-2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)