15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı!

15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. 15 Şubat 2019 Tarihli Resmi Gazete'de ise Cumhurbaşkanı kararlarının yanı sıra tebliğler ve ilanlara yer verildi.

MEVZUAT 15.02.2019, 01:41 Kerim Solak
15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı!

15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 765)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 766)

YÖNETMELİKLER

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2019/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 27/12/2018 Tarihli ve E: 2018/71, K: 2018/118 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 17/1/2019 Tarihli ve 2015/19496 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)