17 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2019 Tarihli ve 30777 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de neler var? İşte yayımlanan yönetmelikler ve ilanlar...

MEVZUAT 17.05.2019, 00:40
17 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Tarım Şûrası Yönetmeliği

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/8, K: 2019/26 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/9, K: 2019/27 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2019 Tarihli ve 2016/35009 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2019 Tarihli ve 2014/4187 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)