20 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

20 Nisan 2019 Tarihli ve 30751 Sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce yayımlandı. İşte detaylar.

MEVZUAT 20.04.2019, 09:25 20.04.2019, 13:24
20 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

10 Aralık 1991 Tarihli “EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma” ile Kurulan Ortak Komitenin 6 Nisan 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1009)

YÖNETMELİKLER

Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Sucul Omurgalı Canlıların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/5)

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)