banner731

22 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

22 Haziran 2019 Tarihli ve 30809 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de Neler Var? 22 Haziran tarihli Resmi Gazete'de Yönetmelikler, tebliğler, yargıtay kararları ile ilanlar yer almaktadır. İşte karar metinleri...

MEVZUAT 22.06.2019, 09:44
22 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

Resmi Gazete'de neler var sorusu her gün milyonlarca insan tarafından sorulmaktadır ve hayatımıza etki edecek kararların alınıp, alınmadığı merak ediliyor.

22 Haziran 2019 Tarihli Gazete yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de neler var?

22 HAZİRAN 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE TAM METNİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

TS 224 Deri –Sömikrom Vaketa–Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/17)

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-13.1.c)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/11)

Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/12)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 3, 4, 5, 8, 13 ve 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)