22 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce 22 Mart 2019 Tarihli ve 30721 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

MEVZUAT 22.03.2019, 00:02 22.03.2019, 00:22
22 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 840)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 841)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842)

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

YÖNETMELİKLER

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Üsküdar Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2017/87 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/1 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/2 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/3 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/4 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/5 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)