23 Şubat 2019 Tarihli ve 30695 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından 23 Şubat 2019 Tarihli ve 30695 Resmi Gazete yayımlandı.

MEVZUAT 23.02.2019, 00:14 Kerim Solak
23 Şubat 2019 Tarihli ve 30695 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı!

Resmi Gazete'de yer alan tüm detaylar ise şu şekilde;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler YönetmeliğindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME:Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)