23 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

23 Temmuz 2019 Tarihli ve 30840 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de TBMM kararları, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararının yanı sıra yönetmelikler ve tebliğler ile Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verildi. Peki Resmi Gazete'de neler var?

MEVZUAT 23.07.2019, 00:41
23 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

23 Temmuz 2019 Tarihli ve 30840 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı ve Resmi Gazete'de nelerin olduğu merak ediliyor.

23 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1226 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 19/07/2019 Tarihli ve 299 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2017/14716 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 20/6/2019 Tarihli ve 2014/6100 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 20/6/2019 Tarihli ve 2015/6164 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)