24 Temmuz 2019 Tarihli ve 30841 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

24 Temmuz 2019 Tarihli ve 30841 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de yönetmelikler, tebliğler ile kurul kararları ve anayasa mahkemesi kararlarına yer verildi. Peki hangi kararlar yayımlandı? işte detaylar.

MEVZUAT 24.07.2019, 00:36 24.07.2019, 00:55
24 Temmuz 2019 Tarihli ve 30841 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

24 Temmuz 2019 Tarihli ve 30841 Sayılı Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla beraber Resmi Gazete'de neler var sorusuna yanıt aranıyor.

Pek çok kişi Resmi Gazete'de yayımlanan kararları ve tebliğleri merak ediyor.

İŞTE 24 TARİHLİ RESMİ GAZETE TAM METNİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (SHY HURDA)

TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/26)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/07/2019 Tarihli ve 8729 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/07/2019 Tarihli ve 8730 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2019/35, K: 2019/53 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2018/70, K: 2019/54 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2019/24, K: 2019/55 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)