26 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce 26 Mart 2019 Tarihli ve 30726 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

MEVZUAT 26.03.2019, 00:08 26.03.2019, 00:20
26 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım ve Hayvancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 856)

Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu 27’nci Dönem Toplantısı Tutanağının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 857)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 858)

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/23)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 14/3/2019 Tarihli ve E: 2019/14, K: 2019/16 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 3. ve 17. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)