27 Aralık 2016 Tarihli Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de Yayınlandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin, Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları çerçevesinde yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 27.12.2016, 08:41 27.12.2016, 08:47
27 Aralık 2016 Tarihli Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de Yayınlandı
Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, 2014/20 sayılı Başbakanlık genelgesi ile kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin, 20 Eylül 2016 tarihli Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları çerçevesinde yeniden yapılandırılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Buna göre, söz konusu komite, Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye bakanlarının katılımıyla oluşturuldu.

Komite, fiyat istikrarını desteklemek ve enflasyondaki öngörülebilirliği artırmak amacıyla gıda ve tarım ürünlerindeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleri ile dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürerek, gıda piyasasında istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu destekleyecek veri bazlı izleme sistemleri kurulmasına, üretici birliklerinin güçlendirilmesine, tarım sektöründeki vergi ve teşvik sistemlerinin yeniden düzenlenmesine, tarımsal verimliliği artıracak tedbirler alınmasına ve etkin tarım finansman modelleri geliştirilmesine imkan tanıyacak politikalara ilişkin önerilerde bulunabilecek.

Komite iki ayda bir ya da gerektiğinde başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine en geç bir hafta içinde toplanacak ve görev alanı ile ilgili konuları görüşerek, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna rapor sunacak. Gerekli gördüğünde diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek olan komite, ihtiyaç duyulması halinde alt komite, danışma veya çalışma grupları oluşturulabilecek.

İstatistiksel bilgilerin toplanması ve çalışmaların yürütülmesinde bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yapabilecek komite, kişisel ve özel nitelik taşımayan bilgilerin paylaşılması hususunda her türlü desteği talep edebilecek. Komitenin çalışma usul ve esasları komite tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülecek.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından yürütülecek çalışmalar ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacak.

Genelgede, 2014/20 sayılı Başbakanlık genelgesinin yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Kamupersoneli.net | AA
Yorumlar (0)