banner731

3 mesleğin ulusal meslek stardartları değişti

Mesleki Yeterlilik Kurumu'na ait ulusal meslek stardartlarına dair tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

MEVZUAT 27.01.2017, 00:27 02.02.2019, 23:10
3 mesleğin ulusal meslek stardartları değişti

Mesleki Yeterlilik Kurumu'na ait ulusal meslek stardartlarına dair tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. İşte Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun o tebliği;

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Kozmetik Ürünler Tanıtım ve Uygulama Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Biyolog (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (Seviye 7) Ulusal Meslek Standardı

Yorumlar (0)