3 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından 03 Nisan 2019 Tarihli ve 30734 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

MEVZUAT 03.04.2019, 00:02
3 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/1)

TS 1029 Bağlama Elemanları-Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen-Metrik Vidalı Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/1)

TS EN 1765 Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak İçin-Hortum Takımlarının Özellikleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/4)

TS EN 10056-1 Yapı Çeliği-Eşkenar ve Çeşitkenar Köşebentler-Bölüm 1: Boyutlar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/8)

TS EN 16983 Disk Biçimli Yaylar-Kalite Özellikleri-Boyutlar (Aralık 2016) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/9)

TS 2793 Tekstil-Yünlü Dokuma Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/10)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 27/2/2019 Tarihli ve 2014/3494 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 27/2/2019 Tarihli ve 2015/15100 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)