4 Aralık 2018 Resmi Gazete Yönetmelikler, Tebliğler ve Anayasa Mahkemesi Kararları

4 Aralık 2018 tarihli ve 30615 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bu kapsamda yürütme ve idare bölümünde yer alan yönetmelikler ile, tebliğlerin yanı sıra yargı bölümünde ise Anayasa Mahkemesi kararların ve ilan bölümü hakkında detaylar... 4 Aralık 2018 resmi gazete. Resmi Gazete yönetmelikleri.

MEVZUAT 04.12.2018, 00:56 Kerim Solak
4 Aralık 2018 Resmi Gazete Yönetmelikler, Tebliğler ve Anayasa Mahkemesi Kararları

4 Aralık 2018 Tarihli ve 30615 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/12/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ve 96 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/8, K: 2018/85 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/10/2018 Tarihli ve 2015/4662 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 30/10/2018 Tarihli ve 2015/14758 Başvuru Numaralı Kararı

İLAN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 Aralık 2018 Resmi Gazete'tam metni için: TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)