4 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2019 Tarihli ve 30735 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

MEVZUAT 04.04.2019, 00:04
4 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Nişantaşı Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 19/2/2019 Tarihli ve 2015/4686 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 19/2/2019 Tarihli ve 2015/16029 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 6/3/2019 Tarihli ve 2015/8315 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)