4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 19 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 19.06.2019, 13:32
4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!

4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67'nci maddesinin birinci fıkrasının c, ç, f ve g bentlerinin yürürlükten kaldırıldığı açıklandı.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68'nci maddesinin birinci fıkrasına;

"Merkez lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin dağıtılması 26 Eylül 2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır" olarak cümle eklendi...

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68'nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile beraber sekizinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu.

Sekizinci fıkrasının beşinci cümlesinde bulunan;

''Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan rehberler'' ibaresinin ise ''375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26'ncı maddesine göre istihdam edilen personel'' olarak değiştirildiği açıklandı.

Yorumlar (0)