5 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2019 Tarihli ve 30736 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

MEVZUAT 05.04.2019, 00:14
5 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2016/181, K: 2018/111 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 19/2/2019 Tarihli ve 2015/17892 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)