6 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

6 Nisan 2019 Tarihli ve 30737 Sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

MEVZUAT 06.04.2019, 00:04
6 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı- Resmi Gazete'de Neler Var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/4)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)