8 Aralık 2018 Resmi Gazete Yönetmelik, Tebliğ ve Kararlar Listesi

8 Aralık 2018 tarihinde Cumartesi günü 30619 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Söz konusu yayımlanan Resmi Gazete'de ise yönetmelikleri ile beraber tebliğler ve kararlara yer verildi. İşte 8 Aralık 2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmi Gazete ile alakalı olarak tüm detaylar...

MEVZUAT 08.12.2018, 00:00
8 Aralık 2018 Resmi Gazete Yönetmelik, Tebliğ ve Kararlar Listesi

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 420)

YÖNETMELİKLER

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/51)

KARAR

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/78 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/79 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/80 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/81 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/82 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/83 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/84 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/85 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/86 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/87 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/88 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/89 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/90 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/91 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/92 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/93 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/07/2018 Tarihli ve E: 2017/5, K: 2018/7 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 ARALIK 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)