banner731

9 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

9 Temmuz 2019 Tarihli ve 30826 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de yönetmelikler, anayasa mahkemesi kararları, danıştay kararları ve ilanlar yer aldı. İşte detaylar.

MEVZUAT 09.07.2019, 00:52
9 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Yayımlandı! Resmi Gazete'de Neler Var?

9 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Kabul edilen tekliflerin yasalaşmasının yanı sıra yönetmelikler ve ilanlar yayımlanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Kararları ile beraber Anayasa Mahkemesi kararlarınında bulunduğu 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de nelerin yayımlandığı sorgulanıyor.

İŞTE 9 TEMMUZ 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2017/23083 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 29/5/2019 Tarihli ve 2014/15736 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 30/5/2019 Tarihli ve 2016/22418 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay Yedinci Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)