banner731

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim Süresi ve Sınav Değerlendirmelerinde Değişiklik Yapıldı

6 Haziran 2016 Pazartesi tarihli Resmi Gazete İlanında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Değerlendirme esasları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İşte yapılan değişikliğin ayrıntıları..

MEVZUAT 06.06.2016, 09:46 06.06.2016, 09:56
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim Süresi ve Sınav Değerlendirmelerinde Değişiklik Yapıldı

6 Haziran Pazartesi günü Resmi Gazete'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim süresinde değişiklik yayımlandı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresi İle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliıkte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

MADDE 1 – 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Madde 13 – Öğrenciler ara sınav ve çalışmalardan başka bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar her dönemde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlıklarınca dönemin ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanı onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Dönem sonu sınavları fakülte/yüksekokul tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem içinde yapılan sınavlar ile dönem sonu sınavlarından aldıkları notlar, sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde öğrencilere duyurulur. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders başarı notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

Bir dersin ara sınavına ya da dönem sonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, ilgili bölüm başkanlığınca mazeretinin uygun görülmesi halinde mazeret sınavına alınır. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senato kararları ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler ilgili bölümce saptanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, dönem sonu ders notu öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

Değerlendirmeye ilişkin esaslar ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur.

Dönem sonu notları akademik takvimde belirlenen süre de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Dönem sonu ders notu bölüm başkanlıklarınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir.

Sınav evrakının saklanması, ilgili fakülte/yüksekokul tarafından sağlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamupersoneli.net  | Ankara
Yorumlar (0)