Adalet Bakanlığı Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

5 Ocak 2019 tarihli Remsi Gazete'de yayımlanan "Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamına göre Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenleme yapıldığı açıklandı.

MEVZUAT 05.01.2019, 00:33
Adalet Bakanlığı Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan detaylarda ise;

"MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakan Yardımcısı: Bakan tarafından belirlenen ilgili Bakan Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yazılı giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Müsteşar tarafından görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında başkan tarafından belirlenecek üç birim amiri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Müsteşar tarafından görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı” ibaresi  “Personel Genel Müdürünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)