Adalet Bakanlığı Memur Atama Sınav ve Nakil Yönetmeliği Değişti

Adalet Bakanlığı Memur Atama Sınav ve Nakil Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 05.10.2017, 08:36 05.10.2017, 11:56
Adalet Bakanlığı Memur Atama Sınav ve Nakil Yönetmeliği Değişti

5 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de, Adalet Bakanlığı Memur Atama Sınav ve Nakil Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik yayımlandı. Buna göre;

10 Temmuz 2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına “şoför” ibaresinden sonra gelmek üzere, ikinci fıkrasına ise “mübaşir” ibaresinden sonra gelmek üzere, “,infaz ve koruma memuru” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde değiştirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN YÖNETMELİK ŞÖYLE:

" MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına “şoför” ibaresinden sonra gelmek üzere, ikinci fıkrasına ise “mübaşir” ibaresinden sonra gelmek üzere, “,infaz ve koruma memuru” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür."

KAMUPERSONELİ.NET- ANKARA

Yorumlar (0)