Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Eğitim Yönetmeliği Değişti

Bugün ki Resmi Gazetede Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Eğitim Yönetmeliğinin değiştirilmesine dair Yönetmelik yayımlandı.

MEVZUAT 25.05.2016, 00:43 29.01.2019, 18:35
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Eğitim Yönetmeliği Değişti

Bugün ki Resmi Gazetenin Yönetmelikler bölümünde bir Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan Yönetmelik " Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği " başlığı ile paylaışdı. Yönetmeliğin detayları ise şöyle;

Amaç ve kapsam


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalına kabul edilecek öğrenciler için mesleki eğitime yönelik hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenler.


Dayanak


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Anabilim Dalı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalını,


b) Anasanat Dalı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalını,


c) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü ile Sahne Sanatları Bölümünü,


ç) Hazırlık sınıfı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Mesleki Hazırlık Sınıflarını,


d) Konservatuvar: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,


e) Muafiyet sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, hazırlık sınıfı öğrencisinin mesleki bilgisini ölçmeye yönelik sınavı,


f) Özel yetenek sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavlarını,


g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,


ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,


h) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu, ifade eder.
 

Yorumlar (0)