09 Şubat 2018 Cuma 08:42
Bakanlıklara Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Kamu Personeli

Resmi Gazetenin 9 Şubat 2018 tarihli (bugün) yayımlanan sayısında; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın atama kararları yayımlandı;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
 

1. Bakanlık Müşaviri Tülay AKYÜZ'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Karan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

1. Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim ŞİŞMAN'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür
2. Bu Kararı Enerj i ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

1. Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem KALIN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

1. I.Hukuk Müşaviri Yaşar GÜÇLÜ'nün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

1. Tanm İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih BAŞPARMAK'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2.. Bu Kararı Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

1. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadi DEMİRCİ'nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep NAZLFnm atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

1. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman UZUN'un yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür,
2. Bu Karan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çorum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Edime İl Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürü Orhan SARI'mn atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

İçişleri Bakanlığından:

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine;
Mersin Vali Yardımcısı Halil KARBUZ'un,
Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin KUŞ'un,
Hukuk Müşaviri Erkan ÇAPAR'm,
Eşme Kaymakamı Ozan GAZEL'in,
Silopi Kaymakamı Savaş KONAK'ın,
Bulancak Kaymakamı Niyazi ULUGÖLGE'nhı,
Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan TAVLI'nm,
Tekirdağ/Saray Kaymakamı Alp ARSLANTn,
Samandağ Kaymakamı Cahit ÇELİK'in,
Antalya/Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad FESLİHAN'ın,
Babaeski Kaymakamı Tarkan KESKİN'in,
Osmancık Kaymakamı Selçuk ASLAN'm,

Pasinler Kaymakamı Harun Ersin POLATTn,
Suruç Kaymakamı Ferhat SİNANOĞLU'nun,
Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba KOŞAL'ın,
Saruhanlı Kaymakamı İlker özerk ÖZCAN'm,
Araklı Kaymakamı Ahmet GÜNAYDIN'm,
Hopa Kaymakamı Ferit GÖRÜKMEZ'in,
Çanakkale/Ayvacık Kaymakamı Hakan HAKYEMEZ'in,
Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Yusuf GÜNİ'nin,
Patnos Kaymakamı Engin YALÇIN'm,
Akyaka Kaymakamı Haşan SAZKAYA'nin,
Kırkağaç Kaymakamı Cengizhaıı YILMAZ'm,
Delice Kaymakamı Nevzat KARKACFmn,
Atanmaları, 657 sayılı Karnımın 68/B ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Karan İçişleri Bakam yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

1, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Fevzi PAMUKÇUOĞLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Karan Kültür ve Turizm Bakam yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

L Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver KAPLAN'm, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Abdullah Necat BIRECİK+n atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,
2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakam yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

1. Başmüfettiş Yahya KIRLANGIÇ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakam yürütür.

Maliye Bakanlığından:

1. Adıyaman Defterdarı Orhan MUTLUAY'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

Maliye Bakanlığından:

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına, Gelir İdaresi Daire Başkanı İlhan KARAYILAN'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Karan Maliye Bakanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından:

1. Ağn İl Milli Eğitim Müdürü Hatem DURSUN'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Orman Genel Müdürü İsmail ÜZMEZ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakam yürütür.

Sağlık Bakanlığından:

1. Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil EKİNCİ'nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

Kamupersoneli.net I ANKARA

KamuPersoneli.net

Not: Aktif kaynak linki kullanarak haberlerimizden alıntı yapabilirsiniz

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.