Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Bugün ki Resmi Gazetede Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim Yönetmeliği yayımlandı. Detaylar ve daha fazlası haberimizde..

MEVZUAT 11.06.2016, 08:34 29.01.2019, 20:45
Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Bugün ki Resmi Gazetede Yönetmelikler bölümünde bir Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan Yönetmelik " Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği " başlığı ile paylaşıldı. Yönetmelik toplamda 5 bölüm 38 maddeden oluşmaktadır. Detaylar ise şöyle; 

Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerde yürütülen lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen lisans eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) DNO: Dönem not ortalamasını,


b) GNO: Genel not ortalamasını,


c) İlgili yönetim kurulu: Boğaziçi Üniversitesi fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,


ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,


d) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,


e) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,


f) Üniversite Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,


g) Yabancı Diller Yüksekokulu: Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,


ğ) Yönetmelik: Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini, ifade eder.
 

Yorumlar (0)