Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı! 10 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan; Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 10.05.2019, 07:23
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı! 10 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete

10 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yer verildi...

YERLİ YAZARA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan 35 numaralı Cumhurbaşkanlığ kararnamesi kapsamında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğnce yerli yazarlara ve eserlerinin teşvik edilmesi kapsamında repertuara dahil edilen ve ilk defa sahne alacak eserler için yazara bir eserle sınırlı olmakla beraber nakdi destek sağlanacak.

Kurumun bütçesinden direkt olarak karşılanacak olan destek tutarı ise Sanat ve Yönetim Kurulu kararına göre; 250.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan fazla olmayacağı bildirildi.

Herhangi bir sebeple geri alınması gereken destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

Habertürk'te yerli yazarların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEME

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki bir başka düzenleme ile Türk Patent ve Marka Kurumunun yönetim kurulu üyelerinin görev süresi başkan hariç üç yıl olarak belirlendi.

Düzenleme ile görev süresi biten üyeler yeniden yönetim kuruluna seçilebilecek. Başkan yardımcısının görevinin sona ermesi halinde ise yönetim kurulu üyeliği de sona erecek. Başkanın olmadığı hallerde başkana başkan yardımcısı vekalet edecek.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29'uncu maddesine göre, ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için 9000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek. 

Yorumlar (0)