banner731

Denetimli Serbeslik Hizmetleri Yönetmeliği Değişti

Denetimli Serbeslik Hizmetleri Yönetmelik değişikliği 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğinin detayları haberimizde...

MEVZUAT 03.02.2017, 08:32 03.02.2017, 09:38
Denetimli Serbeslik Hizmetleri Yönetmeliği Değişti

3 Şubat 207 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle; denetimli serbeslik personeli, UYAP bilişim sistemine sorumlu olduğu işlerle ilgili bilgileri zamanında, eksiksiz girmekle görevlidir. Amirler ise, bilgilerin kontrolünden kesik ve yanlış varsa yasal işlemlerin başlatılmasından sorumludur.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik şöyle:

"DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Denetimli serbestlik personeli, UYAP bilişim sistemine veya Genel Müdürlükçe belirlenen defter ile belgelere, sorumlu oldukları işlerle ilgili kayıtları doğru, eksiksiz ve zamanında girmek, sıralı amirler ise bu kayıtları kontrol ederek hata veya eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve eksikliklerin tespiti halinde sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmakla görevlidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür."

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (0)