Elektronik Haberleşme Sektörü Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

11 Haziran 2016 tarihli olan Resmi Gazetede elektronik haberleşme sektörü yetkilendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik yayımlandı.

MEVZUAT 11.06.2016, 08:44 29.01.2019, 20:45
Elektronik Haberleşme Sektörü Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

11 Haziran 2016 tarihli ve  29739 Sayılı olan Resmi Gazetenin Yönetmelikler bölümünde yeni bir Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan Yönetmelik Resmi Gazetede " Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " başlığı ile paylaşıldı. Toplamda 14 maddeden oluşan Yönetmeliğin detayları ise şöyle; 

MADDE 1 – 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”


“ee) IP adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, İnternet Protokolü standartlarına göre verilen adresi,”


“ff) Kullanıcı bilgisi: Kullanıcının internet ortamına bağlandığı IP adresi, port aralığı, kullanıcı kimlik bilgisi, kullanım için oluşturulan hesap adı,  oturuma ilişkin başlama ve bitiş zamanını,”


“(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


“(2) Yetkilendirme, bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkının verilmesi yoluyla yapılır.”


“(7) Kurum, yetkilendirme başvurularına ilişkin olarak ilgili Kurumların görüşü de alınmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, genel sağlık ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle, söz konusu yetkilendirme taleplerini reddedebilir.


(8) Kurum, yetkilendirme başvurularının değerlendirilmesi sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgeler haricinde başvuru kapsamında bildirilen bilgi ve belgelerin doğruluğunun tespiti amacıyla ilgili şirketleri denetleyebilir.”
 

Yorumlar (0)