Enerji Bakanlığı Personeli GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin değiştirilmesine dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 04.10.2017, 08:57 08.02.2019, 18:33
Enerji Bakanlığı Personeli GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

4 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği değişti.

GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı

Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı ifade eder.

GYS İLE YAPILACAK ATAMALARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

APK Uzmanı, Araştırmacı, Şef ile 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

Şef kadrosuna atanabilmek için;

En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

Uzman, Eğitim Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

Araştırmacı, Şef, Ayniyat Saymanı veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten görev yapmış olmak,

Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibariyle verilen ders müfredatında bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak,

Şoför kadrosu için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gerekir.

GÖREVDE YÜKSELME ile ATANMA ŞARTLARI

Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Yorumlar (0)