Gazetelerin Destek Kapsamında İstihdam Edecekleri Personellere İlişkin Yönetmelik Değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte Nitelikli İstihdam Destek Programından yararlanarak personel istihdam eden gazetelerin aynı programda işe aldığı personellerin yönetmelikte belirtilen şartları sağlamasalar dahi asgari fikir işçisi olarak çalışabileceği ifade edildi.

MEVZUAT 16.09.2018, 00:25 30.01.2019, 19:50
Gazetelerin Destek Kapsamında İstihdam Edecekleri Personellere İlişkin Yönetmelik Değişti

Resmi Gazete'de gazetelerin destek kapsamında işe alıp çalıştıracakları personeller hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. 

Konu ile ilgili olarak yönetmelik "Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığı ile paylaşıldı. 

YÖNETMELİĞİN DETAYLARI

Söz konusu yönetmelikte asıl yönetmeliğin 43. maddesine yeni fıkra eklendiği ifade edildi. Bu fıkraya göre KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları uyarınca Nitelikli Eleman İstihdam Destek Programından yararlanan gazeteler en fazla iki kişi olmak kaydıyla aynı program kapsamında istihdam ettikleri kişilerin yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımasalar bile asgari fikir işçileri kadrosunda çalıştırılabilecekleri ifade edildi.

Peki bu nitelikler nedir? Konu ile ilgili olarak nitelikleri kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz...

YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN NİTELİKLER

a) En az altı ayı devamlı olmak üzere toplam on sekiz ay süreyle, fikir işçilerine ilişkin 5953 sayılı Kanun ile birlikte Sosyal Güvenlik Mevzuatına tâbi olarak çalışmış olması ve bu çalışmayı belgelendirmesi,

b) En az altı ayı devamlı olmak üzere toplam on sekiz ay süreyle kamu yayın organlarının haber hizmetlerinde kamu hukuku statüsüne göre çalışmış olması ve bu çalışmayı belgelendirmesi,

c) Yükseköğretim Kuruluna bağlı ya da denkliği kabul edilen iletişim fakülteleri veya diğer fakültelerin iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olması,

ç) Meslek yüksekokullarının iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında fikir işçisi statüsünde en az altı ay ara vermeden çalışmış olması ve bu çalışmayı belgelendirmesi,

d) Diplomaları Millî Eğitim Bakanlığınca kabul gören meslek okullarının iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında 5953 sayılı Kanun ile birlikte Sosyal Güvenlik Mevzuatına tâbi olarak fikir işçisi statüsünde en az altı ayı devamlı olmak üzere toplam on iki ay çalışmış olması ve bu çalışmayı belgelendirmesi,

e) Basın kartı sahibi olması, nitelik ve şartlarından en az birine eksiksiz olarak sahip olması gerekir.

(2) Fikir işçilerinin Türkiye İş Kurumunun yürüttüğü İşbaşı Eğitim Programı kapsamındaki çalışma süreleri, birinci fıkrada yer alan şartları taşıyor ise çalışma sürelerinin hesabında dikkate alınır.

(3) Yazar kadrosunda istihdam edilenler ile asgarî kadroda yer alan yalnız bir fikir işçisiyle sınırlı olmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre engelli sayılan ve bu durumlarını usûlüne uygun sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler için birinci fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.

Yorumlar (0)