Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıldı, KDV Sıfırlandı

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 27 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 27.09.2017, 09:22 27.09.2017, 09:46
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıldı, KDV Sıfırlandı

Bakanlar Kurulunun '193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; altın dayalı tahvil ve altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelirler vergilendirilmeyecek. Yastık altında bekleyen ve 2 bin 200 tonu bulduğu tahmin edilen altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan altın tahvilinin ilk ihracı Ekim'de yapılacak.

Yatırımcıları Sevindirecek Haber: KDV Sıfırlandı 

Yönetmelik değişikliği ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için tevkifat oranı yüzde 0,0 olarak belirlendi.

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak  yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri  hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için tevkifat oranı yüzde 0,0 olarak belirlendi.

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri  (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı  devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0, diğer kazançlar için % 10 olacak.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)