Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

25 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin detaylarına "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına dair yönetmelik'in" yürürlüğü konulmasına 26 Ekim 1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verildi.

MEVZUAT 25.10.2018, 08:29 18.01.2019, 00:23 Kerim Solak
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında değişiklikler yapıldı.

25 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak kamuoyu ile paylaşılan yönetmeliğin detayları ise şu şekilde;

Madde 1: 14 Şubat 2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla beraber Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği içerisinde yer alan 1 inci maddenin birinci fıkrasına "personel" ibaresinden sonra gelmesi kaydıyla "ile ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar" ibaresinin eklendiği ifade edildi.

Madde 2: Aynı yönetmeliğin 2 maddesinde yer alan birinci fıkrasına eklenen ibare ise şu şekilde; "çalışacak personeli," ibaresinden sonra gelmek üzere "ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacakları" olarak açıklandı.

Madde 3: Diğer yandan aynı yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan (K) bendine "hedefleyen faaliyetleri" ibaresinden sonra gelmesi kaydı ile "terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmayı, bu örgütlere yardım etmeyi, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmayı ya da kullandırmayı, bu örgütlerin propagandasını yapmayı" ibaresinin eklendiği belirtildi.

YÖNETMELİK TAM METNİ

Yorumlar (1)
Hallaç 10 ay önce
2018/5 sağlık atamasıyla atanmış sağlıkçılar 123 gündür güvenlik soruşturması sebebiyle zimmet bekliyor. ne yapalım biz 90 gün daha mı bekleyeceğiz.acilen zimmet bekliyoruz yasal süreyi de aşmış bulunmaktayız.