Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Yeni İhtisas Mahkemeleri Belirledi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yeni ihtisas mahkemeleri belirlemesine ilişkin kararı 21 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 21.03.2017, 08:45
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Yeni İhtisas Mahkemeleri Belirledi

Resmi Gazete'nin 21 Mart 2017 tarihli sayısında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yeni ihtisas mahkemelerini belirlemesine ilişkin karar yayımlandı.

Kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Ankara 18, 19 ve 20. Ağır Ceza Mahkemelerinin mezkür suçlar dolayısıyla açılacak davalara, önceki kararlarda belirlenen mahkemelere İlaveten ihtisas mahkemeleri olarak bakmalarının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN KARARI

Karar Tarihi : 16/03/2017

Karar No : 412

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine yönelik ilgili mahalden gelen talep görüşülerek;

Karar Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin

tarihli ve 1935 ile 12/01/2017 tarihli ve 69 sayılı kararlarıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara Ankara'da 2, 4, 13, 14, 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemelerinin bakmasına karar verildiği, ancak bu mahkemelerin iş yoğunlukları, bu mahkemelerde görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin ilgili mahallin talebi dikkate alınarak;

Kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Ankara 18, 19 ve 20. Ağır Ceza Mahkemelerinin mezkür suçlar dolayısıyla açılacak davalara, önceki kararlarda belirlenen mahkemelere İlaveten ihtisas mahkemeleri olarak bakmalarının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 9. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalar bakımından; Ankara 18, 19 ve 20. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine karar verildi."

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (0)