İcra Katipliği Atama, Nakil ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İcra Müdür, İcra Müdür Yardımcıları ve İcra Katipleri atama, nakil ve sınav yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar yayımlandı. Söz konusu kadrolar için yapılan düzenleme detayları ve Resmi Gazete'de yer alan karar metni detayları haberimizde...

MEVZUAT 11.08.2018, 01:35
İcra Katipliği Atama, Nakil ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

11 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de İcra Müdür, İcra Müdür Yardımcıları ve İcra Katipliği pozisyonlarının atama, sınav ve nakil yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 

30506 sayılı Resmi Gazete'de, ''İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' başlığıyla yayımlanan karar metninde yer alan değişiklikler ve detayları şu şekilde,

İCRA MÜDÜR, YARDIMCILARI VE İCRA KATİPLİĞİ ATAMA, SINAV VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de yer alan düzenleme detaylarına göre, eski yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan 2 madde de değişiklik yapıldığı duyuruldu. Yapılan değişiklikle ''Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak'', ''Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak'' maddesi olarak değiştirildi. Değişiklik yapılan bir diğer maddede ilgili pozisyonlar için belirlenen öğrenim şartının değiştirilmesine dair karar yer aldı. 

Resmi Gazete'de yer alan karar metni ve yapılan değişikliklere dair detayları sizlere aşağıda aktarıyoruz. 

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KÂTİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,”

“b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya Bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3/A maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (e) alt bendinde yer alan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği” ibaresi “Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Sınav Kurulu; Bakanlıkça uygun görülecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Yedek üyelerin belirlenmesinde de aynı usul uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)