İş yerinde ciddi tehlikelerle karşılaşan çalışanın ne gibi hakları vardır?

Çalışanlar, iş yerlerinde ciddi ve kendilerini ilgilendiren bir tehlike ile karşılaştıklarında ne gibi hakları vardır? Ciddi ve yakın tehlike içerisindeki çalışanların ne yapmaları gerektiği ve ne gibi hakları olduğu ile ilgili detaylar bu haberimizde...

MEVZUAT 23.02.2019, 12:37 probil
İş yerinde ciddi tehlikelerle karşılaşan çalışanın ne gibi hakları vardır?

İş yerinde herhangi bir tehlike ile karşı karşıya olan çalışanın bazı hakları vardır. Bu durumdaki çalışan iş görmekten kaçınabilir. Tehlike altındaki çalışanın ne yapması gerektiği İş Kanunu ile açıkça belirtilmiştir.

TEHLİKE ALTINDAKİ İŞÇİ ÇALIŞMAKTAN KAÇINABİLİR

Tehlike altında olduğunu iddia eden işçi, çalışmayı bırakabilir. Bu sebeple iş görmekte kaçınan işçi ile ile ilgili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, "Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir." demektedir.

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA ÜCRETLERİ ETKİLEMEZ

Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

TEHLİKE ALTINDAKİ İŞÇİ TAZMİNATINI ALARAK İŞTEN AYRILABİLİR

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Yorumlar (0)