Kadın Çalışanların Gece Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik Değişti

19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliği değişti.

MEVZUAT 19.08.2017, 08:52 07.02.2019, 18:14
Kadın Çalışanların Gece Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik Değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Kadın Çalışanların Gece Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yedi Buçuk Saatten Fazla Çalıştırılamayacak 

Buna göre; yönetmeliğin ilgili maddesi "Kadın çalışanlar gece postalarında yedi̇ buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turi̇zm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi̇ buçuk saati̇n üzeri̇nde gece çalışması yaptırılabilir." şeklinde değiştirildi.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelik Şöyle:

" KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)