Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Giriş Şartlarında Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre; Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı giriş şartlarında düzenlemeler yapıldığı ifade edildi ve YDS puanına yönelik olarak belgelerin ibraz edilmesi hakkında detaylara yer verildi.

MEVZUAT 11.06.2018, 08:13
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Giriş Şartlarında Değişiklik Yapıldı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı giriş şartlarında düzenlemeler yapıldığı ifade edilirken yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan söz konusu yönetmelik içerisinde ise;

"MADDE 1 – 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: İçişleri Bakanı,”

“e) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve Uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür." ifadeleri yer aldı.

Kamupersoneli.net I ANKARA

Yorumlar (0)